Ahmad Zairul

Ahmad Zairul

Pemikiran Kewangan Inovatif dengan Prinsip Islamik

Latar Belakang

Dato Dr. Ahmad Zairul telah memiliki pengalaman yang berharga dalam dunia profesional. Pada tahun 2004 hingga 2006, beliau bekerja sebagai akauntan di MK Land Holdings Berhad, di mana beliau bertanggungjawab dalam menguruskan urusan perakaunan syarikat tersebut.

Setelah itu, dari tahun 2007 hingga 2012, Dato Dr. Ahmad Zairul melanjutkan kerjayanya sebagai akauntan di syarikat bernama Valser Synergy Sdn. Bhd. Di sini, beliau terlibat dalam analisis kewangan dan penyediaan laporan kewangan yang penting bagi syarikat tersebut.

Pada tahun 2013 hingga kini, Dato Dr. Ahmad Zairul telah mencapai pencapaian yang lebih tinggi sebagai Ketua Eksekutif (CEO) di PU Prime Arabic yang merupakan syarikat penasihat kewangan yang patuh syariah. Beliau memainkan peranan penting dalam strategi pengurusan syarikat dan bertanggungjawab dalam mengawasi operasi harian serta pembangunan perniagaan syarikat.

Melalui pengalaman profesionalnya yang beragam dan keupayaan kepimpinannya, Dato Dr. Ahmad Zairul telah membuktikan kecekapan dan kebolehannya dalam bidang perakaunan dan pengurusan. Beliau terus mengukir kesuksesan di dalam kerjayanya serta memberikan sumbangan berharga kepada industri yang beliau terlibat.

Pendidikan

Dato Dr. Ahmad Zairul telah menjalani pendidikan yang cemerlang di beberapa institusi terkemuka. Beliau memulakan perjalanan pendidikannya di SRK Taman Melawati 1 dari tahun 1988 hingga 1994, kemudian meneruskan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Damansara Utama dari tahun 1995 hingga 2000.

Setelah itu, Dato Dr. Ahmad Zairul melanjutkan pengajiannya di Universiti Teknologi MARA (UiTM), di mana beliau mengambil Diploma dalam bidang Perakaunan dari tahun 2001 hingga 2003. Dalam perjalanan pendidikannya, beliau kemudiannya meneruskan pengajian di Open University Malaysia, di mana beliau memperoleh Ijazah Sarjana dalam bidang Perakaunan dan Kewangan dari tahun 2004 hingga 2007.

Semangat belajar Dato Dr. Ahmad Zairul tidak berhenti di situ. Beliau kemudian mendaftar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) untuk mengejar gelar Master dalam bidang Ekonomi Kewangan. Beliau menamatkan program tersebut dari tahun 2015 hingga 2018, meningkatkan pengetahuannya dalam bidang tersebut.

Melalui perjalanan pendidikannya yang panjang dan dedikasi yang tinggi, Dato Dr. Ahmad Zairul telah memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang perakaunan, kewangan, dan ekonomi, yang mungkin telah membantu beliau dalam kerjaya profesionalnya.

Pencapaian