Takaful VS Insurance

RM50.00

Kategori:

Ringkasan

Takaful adalah pinjaman bahasa Arab dari kata dasar bagi perkataan ‘Kafala’ yang bermaksud untuk menjamin, mengikat jamin (warrant), menjaga atau memelihara. Takaful dari istilah ialah satu pakatan untuk saling jamin menjamin dan bersetuju untuk saling membantu antara satu sama lain terhadap musibah atau suatu kerugian. Takaful dari segi konteks insurans Islam pula merujuk kepada suatu penyusunan atau perjanjian di kalangan peserta untuk saling mengganti rugi bagi penyediaan perlindungan dan pampasan kepada peserta yang mengalami kerugian atau bahaya….

 

Dapatkan Buku Untuk Baca Lebih Lanjut.