Pembiayaan Islam : Mengapa Wajib PILIH ?

RM50.00

Kategori:

Ringkasan

Kesedaran orang ramai mengenai sistem ekonomi dan kewangan Islam telah mendorong para ilmuwan Islam untuk meneroka kembali khazanah keilmuwan mereka yang menjadi warisan umat Islam. Para ulama juga telah menyusun kembali serta mengubah suai bentuk-bentuk instrumen yang didapati daripada kitab Al-Quran. 

 

Mungkin kita tidak akan dapat mudarabah dalam bentuk asalnya, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Quran berikutan pengubahsuaian daripada para ulama sekarang untuk menyesuaikan sesuatu produk tersebut dengan zaman sekarang….

 

Dapatkan Buku Untuk Baca Lebih Lanjut.