APA KELEBIHAN PEMBIAYAAN ISLAM ?

Mari kita lihat lima kelebihan yang ditawarkan oleh kewangan Islam, yang menjadikannya pilihan pilihan di kalangan negara-negara yang telah menerimanya sebagai disiplin kewangan.

1.Ia membantu dalam kemasukan kewangan

Sistem perbankan konvensional adalah berdasarkan pembayaran faedah pada kadar yang ditentukan terlebih dahulu atas deposit wang. Kerana kedua-dua pembayaran dan penerimaan faedah dilarang oleh undang-undang Syariah, umat Islam biasanya menjauhkan diri dari perbankan. Melalui perbankan Islam, kemasukan kewangan boleh dipromosikan dan kumpulan penjimatan yang lebih besar dapat dibawa ke dalam ekonomi.

2. Mengurangkan kesan produk dan amalan berbahaya

Prinsip Syariah melarang sebarang pelaburan yang akan menyokong industri atau aktiviti yang dianggap membahayakan rakyat dan masyarakat secara amnya. Ini termasuk riba, spekulasi dan perjudian, tanpa mengira sama ada ini sah atau tidak di wilayah tertentu.

3.Ia menggalakkan prinsip keadilan kewangan

Keadilan kewangan adalah keperluan asas bagi fungsi produk kewangan Islam. Pembiayaan Barat atau konvensional melihat keuntungan melalui pembayaran faedah dan menjadikan penerima manfaat sepenuhnya bertanggungjawab terhadap sebarang risiko. Bertentangan dengan ini, pembiayaan Islam membuka jalan bagi perkongsian keuntungan / kerugian bersih dan risiko yang terlibat secara berkadar antara pemberi pinjaman dengan penerima. Oleh itu, jika pembiaya menjangkakan tuntutan ke atas keuntungan sesuatu projek, ia juga perlu membawa bahagian yang proporsional terhadap kehilangan projek itu.

Di Pedoman Kediaman, kami berkongsi tanggungjawab risiko yang terlibat dalam pemilikan rumah, sepanjang tempoh pembiayaan. Walau bagaimanapun, kami tidak menuntut bahagian atas peningkatan nilai rumah yang akan berlaku dari masa ke masa.

4.Menggalakkan kestabilan dalam pelaburan

Dalam kewangan Islam, pelaburan didekati dengan proses membuat keputusan yang lebih perlahan, berbanding dengan kewangan konvensional. Syarikat-syarikat yang amalan dan operasi kewangannya terlalu berisiko biasanya ditinggalkan oleh syarikat pembiayaan Islam. Dengan melaksanakan audit dan analisis yang intensif, kewangan Islam menggalakkan pengurangan risiko dan mewujudkan ruang untuk kestabilan pelaburan yang lebih besar.

5.Mempercepatkan pembangunan ekonomi

Syarikat kewangan Islam pasti mempunyai penciptaan dan pertumbuhan keuntungan sebagai tujuan mereka. Yang mana, mereka memilih untuk melabur dalam perniagaan berdasarkan potensi mereka untuk pertumbuhan dan kejayaan. Oleh itu, dalam industri perbankan Islam, setiap bank akan melabur dalam usaha perniagaan yang menjanjikan dan cuba untuk melaksanakan pesaingnya, untuk menarik lebih banyak dana dari pendepositnya. Ini akhirnya akan menghasilkan pulangan pelaburan yang tinggi untuk bank dan pendeposit. Ini tidak mungkin dalam bank konvensional, di mana pendeposit menebus pulangan atas deposit mereka berdasarkan kadar faedah yang telah ditetapkan.

Dapatkan BUKU Pembiayaan Islam : Megapa WAJIB pilih ? www.wasap.my/+60193796690 SEKARANG !!!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Pin It on Pinterest