Kelebihan Syarikat “Sdn Bhd” vs “Kepunyaan tunggal / Perkongsian”

Kelebihan Syarikat “Sdn Bhd” vs “Kepunyaan tunggal / Perkongsian”

Penting untuk memahami perniagaan anda sebelum anda memulakan perniagaan baru. Jenis perniagaan biasa ialah Sdn Bhd dan Tunggal Tunggal / Perkongsian.

Berikut adalah beberapa panduan untuk membolehkan membuat keputusan:

Liabiliti terhad – kekayaan peribadi dilindungi

Salah satu kelebihan utama Sdn Bhd adalah tanggungan terhad.

Pemilik tunggal atau Rakan Kongsi menganggap semua liabiliti untuk syarikat mereka. Sebagai pemilik tunggal atau rakan kongsi, aset peribadi anda seperti rumah dan kereta boleh dirampas. Sebagai pemegang saham, anda tidak bertanggungjawab terhadap hutang syarikat melainkan anda telah memberi jaminan peribadi.

Entiti berasingan – keberadaan berterusan

Sdn Bhd, mempunyai hak dan kewajipan yang sama sebagai orang asli dan boleh memperoleh aset, memasuki kontrak, mendakwa atau didakwa. Undang-undang yang berasingan membenarkannya terus wujud walaupun pengasas, satu atau lebih pemegang saham atau pengarah menjual saham mereka, mati atau meninggalkan syarikat itu, sehingga kali syarikat itu dibubarkan.

Walaupun perkongsian atau kepunyaan tunggal tidak lagi wujud apabila kematian pemiliknya, kewujudan syarikat yang berterusan akan memberikan kestabilan dan keupayaan untuk merancang matlamat perniagaan jangka panjang.

Entiti berasingan – Pemilikan dipindah milik

Anda, sebagai pemegang saham sebuah syarikat, boleh memilih untuk menjual atau memindahkan, sebahagian atau keseluruhannya, saham anda kepada sesiapa sahaja (termasuk isteri, ahli keluarga atau seseorang yang sanggup membayar harga yang tinggi). Anda tidak akan dapat menjual atau memindahkan perkongsian atau kepunyaan tunggal kepada sesiapa sahaja kecuali menjual perniagaan.

Anda tidak akan dapat menjual muhibah perniagaan yang baik kerana perkongsian atau kepunyaan tunggal akan dihentikan selepas penjualan perniagaan.

Kadar cukai syarikat yang lebih rendah

Kerana Sdn Bhd dikenakan cukai secara berasingan daripada pemiliknya, dan kadar cukai korporat secara amnya lebih rendah daripada kadar cukai individu.

Pada masa ini, kadar cukai syarikat, berdasarkan YA2009 hingga YA2015, bagi syarikat-syarikat (mempunyai kurang daripada 2.5 juta modal saham) adalah seperti berikut:

Pendapatan pertama yang boleh dikenakan cukai sebanyak RM500,000 – 20%

Di atas RM500,000 pendapatan bercukai – 25%

Walau bagaimanapun, kadar cukai maksimum untuk individu adalah 26% apabila pendapatan bercukai melebihi RM100k, bagi YA2013 dan YA2014.

Perancangan Cukai yang lebih baik

Dengan keperluan rekod yang lebih baik, Sdn Bhd sentiasa lebih mudah menikmati faedah cukai seperti potongan cukai untuk perbelanjaan perniagaan dan insentif cukai untuk aset perniagaan, dan dapat bertahan dengan pengawasan oleh pihak berkuasa cukai.

Selain daripada itu, caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk pengarah adalah cukai yang boleh ditolak, walau bagaimanapun bukan pemilik tuan punya tunggal.

Keupayaan untuk menaikkan dana

Selalunya lebih mudah bagi syarikat mengumpul wang daripada perniagaan lain. Sebagai contoh, Sdn Bhd mempunyai pilihan untuk mengeluarkan saham baru kepada para pelabur.

Selain itu, untuk mendapatkan pinjaman bank, penarafan kredit Sdn Bhd bergantung kepada aliran tunai syarikat, strategi dan prospek perniagaan, sementara Tunggal Tunggal bergantung kepada kemampuan dan kekayaan peribadi pemilik.

Di samping itu, Sdn Bhd juga sering dapat meminjam wang dengan kadar yang lebih rendah, semata-mata kerana institusi kewangan dan orang lain cenderung melihat pinjaman kepada syarikat-syarikat yang kurang berisiko daripada yang diberikan kepada bentuk perusahaan lain.

Ini membolehkan peluang yang lebih baik bagi Sdn Bhd untuk berkembang.

 Persepsi Pasaran

Umumnya, Sdn Bhd dianggap lebih stabil dan telus daripada kepunyaan tunggal / perkongsian, kerana keperluan pelaporan yang ketat.

Mempunyai Sdn Bhd sebagai sebahagian daripada nama syarikat anda boleh membantu anda menarik lebih banyak kontrak.

Dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan KELEBIHAN SYARIKAT SDN BHD di  http://www.sifuebook.pejuangusahawan.com   EBOOK Rahsia Syarikat Sdn Bhd.

Anda juga boleh layari  http://www.pejuangusahawan.com    untuk dapatkan informasi terkini dan nasihat tentang Syarikat Sdn Bhd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Pin It on Pinterest